Kabletermiczne łatwy montaż oraz gwarantowany efekt

Zamontowanie przewodu grzewczego do rynien oraz rur do deszczówki, rozpoczynamy od jego rozłożenia. Przewód zaopatrzony jest przez producenta w kilkumetrowy odcinek przyłączeniowy z podwójnymi żyłami zasilającymi a także żyłą do obrony przeciwporażeniowej. Gdy przewód grzejny jest instalowany w rurze spustowej do deszczówki oraz rynnie w obszarze temperaturowym gdzie konieczne będą jego zdublowane odcinki, trzeba zacząć od rury spustowej. Na poszyciu dachowym rozkładamy zdublowaną nić kabla na długość rury i spinamy go uchwytami do rur spustowych. Tak przyszykowane przewody umieszczamy w pierwszej skrajnej rurze spustowej oraz mocujemy je przy pomocy uchwytu do rynny. Z kolei przewody montujemy w rynnie, przemieszczając się w kierunku jej końca, gdzie mieści się druga rura spustowa. Tutaj tak jak ostatnim razem, układamy nadwyżkę przewodu na pokryciu dachowym i zapinamy go zapięciami oraz umieszczamy w rurze spustowej. Kolejno wracamy wzdłuż rynny ,a także obok na wstępie rozłożonej nici kabla, zapinamy je przy pomocy umocowanych już uchwytów. Zasilanie kompletnej instalacji dzieje się z sieci elektrycznej o napięciu 230V. W przypadku niewielkich instalacji, kable mają prawo być zasilane wprost za pośrednictwem przedłużacza z pakietem gniazd ,a także wtyków odpornych na wodę i wilgoć, wyposażonych oprócz tego w styki do ochrony przeciw porażeniu. Składanie takiej instalacji jednej osobie, nie powinno zabrać więcej niż godzinę. Gdy wrócą przymrozki, rezultat swojej pracy będzie można podziwiać w niezamarzniętej instalacji przeciwdeszczowej.