Jak obliczyć moc fotowoltaiki

Najistotniejszą kwestią przy inwestycji w system fotowoltaiki do domu jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest moc maksymalna układu oznaczona wWatach. Natomiast w praktyce przyjmuje się oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Wspomniana maksymalna moc fotowoltaiki koniecznie musi być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub tego w przyszłości). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli zagospodarować w100%. Oczywiście energia ta zostanie zużyta na bieżąco, aczęść przekazana zostanie do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii przesłanej do sieci mamy prawo odebrać później przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Iwłaśnie otą ilość energii oddanej do sieci energetycznej musimy się zatroszczyć, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie zużyjemy, to przepada, adorabia na tym dystrybutor.

Można znaleźć w sieci kalkulator mocy, który pozwala wyznaczyć:

  • potrzebną moc wyrażoną wkWp,
  • wymiar potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – S części,
  • poniesione koszta,
  • oszacowany czas zwrotu kosztów z inwestycji.