Fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i ma problemy z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Faktemjest ,że istnieje umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii elektrycznej występującewiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu osoby, która zainwestowała w instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który sporo wydłuża czas zwrotu z podjętej inwestycji o dodatkowe lata. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast założonych oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakup instalacji o zbyt wielkiej mocy w porównaniu do potrzeb domu na elektryczną energię.

Sprzyjają temu:
– niewiedza sprzedawcy lub celowe naciąganie kupującego – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a większe instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nasze narodowe podejście do kupowania na zapas,
– nowe urządzenia elektryczne zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na oświetlenie z uwagina spadek cen oświetlenia typu LED.