Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Termin Prosument to połączenie wyrazów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który jednocześnie ją produkuje i przekazuje nadwyżki do sieci energetycznej.

Kilka lat wstecz fotowoltaiczne instalacje były całkowicie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Przeszkodą była nie tylko cena, ale także kłopot z magazynowaniem nadwyżki. Sam koszt zakupy i utrzymania zestawu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe przerwy w dostawie Energi elektrycznej z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem własnej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, umożliwia przekazanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Bardzo ważne: sieć energetyczna nie potrafi magazynować energii. Taka nadwyżka oddana do sieci zostaje od razu zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w czasie późniejszym może odebrać energię wytworzoną przez elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich można odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci wyznacza, w jakim okresie czasu przekazana nadwyżka może być z powrotem odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Dlatego tak ważne jest dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. aby umowa z operatorem mogla być rozliczana konieczna jest zamiana liczników na te dwukierunkowe