Kable grzewcze z termoregulacją

Znakomitym rozwiązaniem na co raz zimniejsze dni zapobiegającym zamarzaniu przewodów wodnych są kable FreezeTec. System wyposażony w te przewody grzewcze będzie funkcjonował efektywnie pod paroma warunkami. Przekrój przewodu wodnego, na którą będzie instalowany przewód nie powinna być dłuższa niż 50mm. Powinna być założona izolacja na przewód wodny, najmniej 1cm maksymalne 20 mm. Istotne są także parametry w jakich będzie realizowany montaż. Ciepłota ogrzewanej rury nie powinna przekraczać 65 stopni, a minimalna temperatura otoczenia -25 stopni. Przewód FreezeTec jest zbudowany z przewodu grzejnego z wbudowanym na jednym końcu termostatem, którego spektrum włączania wynosi +3 stopnie, a wyłączenie następuje przy +10 stopniach. Kabel grzewczy może być długości 2-3-5-7-10-15-21-30 i 42 m. Do każdego przewodu grzejnego dołączony jest przewód zimny o długości 1,5 m zakończony wtyczką. By przewody grzejne działały poprawnie należy je dopasować, bo w zależności od średnicy wewnętrznej przewodu wodnego, założonej ochrony oraz od maksymalnych temperatur ujemnych będących w miejscu montażu może okazać się, że pojedyncza nitka nie jest efektywna. Producent przewodów opracował stosowną na ten cel tabele. Po sprecyzowaniu zapotrzebowania na dane rozwiązanie rozpoczynamy od zamontowania termostatu. Musi on być umiejscowiony w punkcie narażonym na najniższą temperaturę. Albowiem on będzie przesądzał o pracy całej instalacji. Kiedy musimy zastosować kable grzewcze na rurociągi z PCV musimy zastosować pod kablem grzejnym samoprzylepną taśmę aluminiową, która chroni przewód wodny przed możliwym przegrzaniem. Następnie montujemy kabel grzewczy. Jeśli z obliczeń określono zamontowanie jednej nitki to instalujemy ją u spodu przewodu wodnego pod kątem 45 stopni i przyklejamy taśmą montażową. Kiedy z wyliczeń wynika zamontowanie z nawinięciem instalujemy tak aby kable wzajemnie się nie stykały. Tak zamontowaną instalację oklejamy na całej długości pasem aluminiowym i ocieplamy otuliną. Tak ułożona instalacja pozwoli nam komfortowo przetrzymać całą zimę.