Elastyczne rurki do izolacji przewodów elektrycznych.

Rurki osłaniające elektroizolacyjne PESZEL wytworzone z PVC są rurami nierozprzestrzeniającymi płomienia. Przeznaczone są do ochrony przewodów zasilanych prądem w budownictwie, w sektorze przemysłowym przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgotnością. Są wytrzymałe na uderzenia, złamania i naciski. Rury PESZLE można montować i zatapiać w betonie. Ich wytrzymałość wynosi 320N/5cm. Nie tracą dobrej elastyczności, a kształt przekroju podłużnego pozwala na bezproblemowe wprowadzanie przewodów na znaczne dystanse. Gwarantują także prosty dostęp do kabli elektrycznych oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji.
PVC jako materiał oznacza się wysokim współczynnikiem wytrzymałości mechanicznej i znakomitymi właściwościami udarowymi, a także małym wydłużeniem względnym. Przy wydłużaniu jest przeciętnie elastyczny, zaś w znacznym stopniu odporny na ciśnienia. Niewykluczone jest proste spawanie oraz sklejanie PVC.
Rurka typu elastyczna PESZEL występuje także w wersji z pilotem stalowym, który znacznie umożliwia łatwe wprowadzanie lub wymianę przewodów elektrycznych.
Kolejną wersją rur elektroinstalacyjnych są rury ze spiralą GUS. Cechują się tym, że są równe wewnątrz. Wytworzone są z miękkiego, a zarazem odpornego na podwyższone temperatury tworzywa PVC. Tak jak i inne modele nie rozprzestrzenia płomieni. Spirala natomiast wytworzona jest z twardego PVC. Taki zestaw daje nam efekt bardzo elastycznej,a jednocześnie wytrzymałej na uderzenia, złamania i naciski rury. Przy zastosowaniu złączki RAI uzyskujemy również dużą szczelność IP64. GUSY wykorzystywane są przy konstruowaniu urządzeń i w różnego rodzaju urządzeniach stosowanych w przemyśle.