Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze ogrzewania

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestawienie przepisów nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców gazowych i na olej, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy i wielkości o spełnianiu konkretnych nakazów w zakresie sprawności energetycznej urządzeń.
Dyrektywa (ErP) zawiera trzy główne zakresy: wymagania dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek stosowania etykiet energetycznych (tzw. Eco Labeling) i obowiązek udostępniania danych technicznych produktu (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek dostarczania razem z urządzeniem kart określających klasę energetyczną. Ideą tego przepisu jest pozwolenie klientowi końcowemu porównania produktów na podstawie zbliżonych, zrozumiałych i sugestywnych dla niego parametrów. Karta jest znormalizowana, dokładnie określona i pokazująca konkretnie wskazane wiadomości. Winna być umocowana w punkcie widocznym i dostępnym, np. na przedniej powierzchni urządzenia, jak również w materiałach promocyjnych czy ofertach oraz innych materiałach marketingowych uwzględniających koszty oraz wykorzystanie energii. Co więcej powinna być opisana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania wnętrz dla danego typu w uwarunkowaniach klimatu umiarkowanego. Klasy efektywności są wyraźnie określone i odniesione do liczonej, odrębnie dla wybranego sprzętu, sprawności średniorocznej. Wspomniana dyrektywa również nakłada obowiązek na produkujących i importujących, którzy powinni do oferowanego kotła gazowego dołączyć kartę z klasą energetyczną urządzenia oraz kolejną ? dla kompletu tzw. etykieta zestawu. Służy ona do wyliczenia wydajności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać stworzony z użyciem danego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importer musi dołączyć podstawowe karty dla swoich przedstawicieli tak, by mieli możliwość stworzyć indywidualne zestawy, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).