Dotacje do ekologicznych źródeł energii cieplnej

Smog to zjawisko polegające na występowaniu zanieczyszczenia powietrza w wyniku działalności człowieka oraz występowania nieprzychylnych zjawisk pogodowych takich jak mgła oraz brak powiewów wiatru. Wszystkie te okoliczności oddziałują bardzo źle na samopoczucie ludzi. Chcąc zmniejszyć wskaźniki zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich miast wdrożyły ustawy służące wspieraniu wykorzystywania alternatywnych źródeł pozyskania energii. W związku z ryzykiem powstawania smogu w trakcie miesięcy grzewczych Zarząd Województwa Śląskiego wprowadził uchwałę mającą na celu dopłatę do wymiany posiadanego pieca węglowego na nowy, bardziej czyste źródło ogrzewania. Rozporządzenie dotyczy osób fizycznych zamieszkałych na terenie Śląska, które są posiadaczami budynków jednorodzinnych. Refundacja obejmuje instalację układu grzewczego ze współudziałem odnawialnych źródeł pozyskiwania ciepłej wody takich jak pompy ciepła lub panele solarne. Maksymalna wielkość dopłaty to 25 procent kosztów i dotyczy systemu z udziałem pieców gazowych, olejowych, elektrycznych, pieców na paliwo stałe z podajnikiem kategorii piątej oraz pomp ciepła. Podanie o dofinansowanie należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach.