Sprężyny na gaz

Pomagają wszędzie tam, gdzie wymagana jest siła do unoszenia różnego rodzaju pokryw, drzwi albo innych detali tak, aby siła potrzebna od człowieka była jak najmniejsza, a ruch jak najbardziej płynny i kontrolowany. Siłowniki gazowe najczęściej wykorzystywane są w przemyśle motoryzacyjnym. Aktualnie zdecydowana liczba pojazdów wyposażona jest w co najmniej parę sprężyn gazowych. Masowo wykorzystuje się je także w maszynach rolnych. Sprężyny gazowe usprawniają funkcjonowanie pokryw aut, otwieranie okien połaciowych lub drzwi szafek w kuchni, korzystamy z nich, kiedy podnosimy siedziska foteli biurowych oraz kiedy jedziemy busem lub innym środkiem transportu . W celu scharakteryzowania mocy sprężyny najlepiej rozpisać jak sprężyna na gaz ma funkcjonować, tzn. miejsca gdy sprężyna jest wysunięta i złożona. Nieodzownie powinno się również scharakteryzować miejsca montażu siłownika i kąt o jaki ma się podnosić dany element. Istotne jest także opisanie punktu ciężkości podnoszonego detalu. Mając te wszystkie informacje staramy się dobrać najdogodniejszą siłę potrzebną do uniesienia detalu. Prawidłowy dobór mocy determinuje optymalną pracę sprężyny, jeśli moc jest za mała, siłownik nie podtrzyma podnoszonego elementu, jeśli jest za wysoka, mogą pojawić się kłopoty z domknięciem unoszonego elementu. Amortyzatory gazowe trzeba zamontować tłoczyskiem ku dołowi, aby w końcu skoku wykorzystać działanie hydraulicznej amortyzacji. Miejsca zamocowania winny być położone w jednej linii i konieczne są pewne luzy, tak aby tłoczysko nie zostało poddane naprężeniom poprzecznym. Sprężyn nie wolno otwierać, gdyż napełnione są gazem pod znacznym ciśnieniem. Na tłoczysku niedopuszczalne jest pozostawianie jakichkolwiek zabrudzeń, gdyż mogą one spowodować wycieki oleju i dewastację sprężyny.