Zawory c.o.. Gdzie je instalujemy i jakie pełnią zadania.

Zawory centralnego ogrzewania w układzie spełniają jedne z ważniejszych zadań. Głównym zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ekonomicznej eksploatacji. Mają także udoskonalać i umożliwiać działanie armatury z centralnego ogrzewania. Ciężko jest je podzielić wyłącznie z uwagi na rolę, bo zazwyczaj spełniają ich kilka. Zaworki przy grzejnikowe zaledwie parę lat temu montowano wyłącznie grzybkowe. Dzięki ich pomocy dało się manualnie sterować krążeniem c.w.u.. Aktualnie montuje się zawór sterujący temperaturą, odcinający i pozwalający opróżnić grzejnik z powietrza. Zawór sterujący temperatura grzejnika zbudowany jest z zaworku (wkładki zaworowej) posiadającej element nastawczy i głowicy termostatycznej (aparat regulacyjny). W głowicy jest element regulacyjny (gaz, ciecz czy wosk) wywołujący zamianę ucisku elementu popychającego trzpień zaworu. Instalacja zaworu powrotnego pozwala na demontaż grzejnika lub wypróżnienie jego bez obowiązku opróżniania wody z całego układu. Obecnie standardem jest wyposażenie wszelakiego sprzedawanego kaloryfera w manualnie sterowany zawór pozbawiający powietrza. Zawory bezpieczeństwa jak sama nazwa sugeruje pełnią funkcję asekurowania maszynerii w układzie centralnego ogrzewana przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. To jeden z istotniejszych zaworów w instalacji c.o.. By poprawnie działał muszą być zrealizowane następujące uwarunkowania:

– montaż bezpośrednio na źródle wytwarzania ciepła lub w jego niedalekiej odległości

– wskazanie strzałki z obudowy zaworku musi być spójne z wskazaniem obiegu czynnika grzewczego

– nie montujemy żadnej aparatury na przewodzie spajającym zawór z układem c.o.

– średnica rur i zaworków winny być jednakowe.

– nie rzadziej niż co 12 miesięcy dopinamy nadzoru zaworku.

Do tej grupy zaliczają się także zawory zwrotne lub różnicowe, które w systemach obiegu pozowanego gwarantują prawidłowy tor krążenia medium.W instalacjach c.o. stosuje się jeszcze przepustnice miksujące (trójdrogowe, czterodrogowe), które miksują czynnik grzewczy zaczerpywany z zasilana i powrotu w układach systemu centralnego ogrzewania oraz c.w.u.. Zaworki kulowe zamykające instalowane przed i za mechanizmem rodzaju pompa, filtr, zawór zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworu spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyższym punkcie układu grzejnego.Zróżnicowanie funkcji i typów zaworów sprawia, że nasze przydomowe układy c.o. funkcjonują bezpiecznie i wydajnie.