Sygnowanie gniazd elektrycznych

W propozycji sprzedażowej dystrybutorów z produktami elektroinstalacyjnymi, znajdują się gniazda elektryczne opisane zależnie od zastosowania. Kluczowy podział dotyczy gniazd elektrycznych z zastosowaniem do użytku w gospodarstwie domowym, czyli na zwyczajną wtyczkę zasilaną na dwieście trzydzieści Volt. Także gniazd przemysłowych jedno albo trój obwodowych, zwanych zwyczajowo elektrycznymi gniazdami siłowymi. Jeżeli w opisie będzie podane inne napięcie, to wtedy te gniazdo nie jest domowym gniazdem elektrycznym. Różnica będzie określona, bowiem są one zaznaczone kolorem w zależności od napięcia dla jakich są przeznaczone. Gniazda dla napięć 20-24V są w kolorze fioletowym, dla napięć 40-50V będą w kolorze białym, a do napięcia 200-250V będą o zabarwieniu niebieskawym. Gniazda zaznaczone są również miarą wyrażoną literą A, uzależnione od wartości elektrycznego natężenia prądu w jakim będzie działać. Następną cechą będzie zastosowanie gniazd zależnie dla rodzaju zamontowania na przykład natynkowe lub pod tynkiem a także na tablicy. Te ostatnie dają sposobność montowania na innego przykładu tablicach rozdzielczych oraz rozdzielniach. Gniazda różnią się także własną konstrukcją. Mamy więc o prostym wtyku, skośne i budowie kątowej, te opisane jako ostatnie dotyczą tylko gniazd elektrycznych przemysłowych.Gniazda oznacza się także parametrem IP, co znaczy odporności na warunki otoczenia. Jeżeli cyfra jest wysoka, tym samym wyższa niewrażliwość na pył lub wilgotność.