Głowica termostatyczne QuickSWITCH – kiedy będzie właściwe ją zainstalować

Termostat jest urządzeniem regulującym funkcję zaworu termostatycznego lub wkładki termostatycznej. Od jej dokładności i szybkości reakcji zależy wydajność centralnego ogrzewania. Tym z najbardziej oszczędnych rozstrzygnięć jest wyposażenie instalacji w głowicę Danfoss quickSWITCH. W głowicy gaz jest czynnikiem, który reaguje na zmiany temperatury. Element z gazu nagrzewa się i schładza szybciej niż woda stosowana w standardowych termostatach. Dzięki tej szybkiej szybkości reakcji możemy zmniejszyć zużycie energii o 15-20% Termostat z czynnikiem gazowym winien być zainstalowany przede wszystkim tam, gdzie mamy dodatkowe źródło ciepła. Są to sytuacje, gdzie oprócz standardowego C.O. są dodatkowe czynniki produkujące energię cieplną. Przykładem może być pokój z dodatkowym piecykiem i ogrzewaniem grzejnikowym. Dzieje się tak dlatego, że piecyk w tym wypadku produkuje ponadplanowe ciepło i nie ma wymogu, by grzejnik funkcjonował zgodnie z ustawionymi parametrami. Analogiczna sytuacja ma miejsce w miejscu gdzie gotujemy, kiedy podczas przygotowywania posiłków lub sporządzania wypieków wytwarza się dodatkowe ciepło. W wypadku salonów kąpielowych, pomieszczenie dogrzewane jest po długotrwałej kąpieli lub używaniu suszarki. Krótsza reakcja głowicy gazowej QuickSWITCH pozwala na maksymalne użytkowanie ponadplanowego źródła ciepła. Daje możliwość również dopasować temperaturę pokojową do oczekiwań użytkowników. Głowica gazowa QuickSWITCH produkowana jest na stare i istniejące zawory termostatyczne Danfoss.Wytwarzana jest w wersji z kapilarą, dzięki temu możemy ją zainstalować także w okolicznościach, gdy odbiór ciepłoty na kaloryferze jest nie możliwy. Odmiana wzmocniona wyposażona w zabezpieczenie przed kradzieżą i grzebaniem przy termostacie.