Sterowanie w kaloryferach montowanych w podłodze Verano – grzejnik VK15.

Regulowanie w grzejnikach kanałowychz tradycyjną konwekcją VK15 jest zbudowane na powiązaniu zaworu termicznego z pokrętłem termostatycznym. Jednakże nie można instalować konwencjonalnych pokręteł termostatycznych. Wskazanie bezpośrednio w otworze kaloryfera uniemożliwia właściwe sterowanie jego pracy. Dopuściło by to do spadku ciepła w pomieszczeniu. W przypadku kaloryfera VK15 należy zastosować pokrętło termoregulacyjne z czujnikiem wyniesionym. Kapilara zlokalizowana jest w rurze karbowanej i zainstalowana na zaworku zasilającym. Pokrętło termostatyczne instaluje się w lokalizacjach łatwo dostępnych w dystansie 1,2-1,6 m nad płaszczyzną podłogi. Kolejnym rodzajem jest zastosowane regulatora temperatury w połączeniu z siłownikiem termicznym. Wmontowany czujnik temperatury w regulatorze wraz z wykryciem jej obniżenia odpala siłownik. Napęd otwiera zawór termostatyczny na grzejniku i ciepłota się zwiększa. Jak w przypadku termostatu z kapilarą tak i regulator musi być właściwie ulokowany nad poziomem podłogi. Ważne też by pozycja ta nie była wystawiona na duże oddziaływanie promieni słonecznych czy różnych bodźców fałszujących właściwy odczyt.