Gazowe Sprężyny by podnieść bez wysiłku

Funkcjonowanie sprężyny gazowej, korzysta ze zjawiska hydraulicznego ciśnienia. To znaczy wytworzenie siły w obrębie zamkniętych przestrzeni, przy użyciu podniesionego ciśnienia cieczy hydraulicznej. Według standardu sprężyna gazowa złożona jest ze stalowego cylindra zapełnionego olejem i sprężonym gazem, którym najczęściej jest azot. Wewnątrz cylindrycznego elementu przemieszcza się prawidłowo otulone i zablokowane tłoczysko. A to wszystko tak aby robiło wskazany ruch w linii prostej nazywane skokiem. Wtedy gdy nadana siła sprężyny gazowej jest większa niż siła zadana, wtedy też tłok sprężyny gazowej wysuwa się. Jeżeli ta siła będzie mniejsza, to tłoczysko sprężyny gazowej zostaje wsunięte do cylindrycznego wnętrza. Aby dobrać sprężynę gazową, trzeba określić jej zewnętrzne wymiary oraz jaką będzie mieć siłę mierzną w niutonometrach. W zależności od stosowania, sprężyny gazowe mogą być wykorzystywane dla dźwigania podzespołów konstrukcji auta, a także dla zrównania ciężaru podzespołu, który będzie dźwigany przez użytkownika. Duże użycie gazowych sprężyn również w motoryzacji, to głównie dobra wartość ceny nabycia i nieawaryjny tryb eksploatacji. Dlatego że długie i niezawodne działanie gazowej sprężyny, jest uwarunkowane wskazanym doborem według określonych parametrów oraz prawidłowym jej zamontowaniem.