Dofinansowanie na wymianę pieców i odnowienie układów grzewczych

Ostatni już sezon grzejny ukazał, jak dokuczliwy i niezdrowy dla samopoczucia jest smog będący efektem między innymi starego systemu grzewczego kotłami stałopalnymi w indywidualnych domach. W celu, by skłonić użytkowników do modernizacji systemów ogrzewania na bardziej przyjazne otoczeniu, państwo uruchomiło na ten cel dopłaty. Dofinansowania mogą pochodzić z finansów UE, państwowych lub samorządowych. Są w największej liczbie przypadków udzielane w formie dopłat albo pożyczki na dobrych warunkach. Pewna liczba jednostek gminnych deklaruje konkretne kwoty dotacji, czasem odnoszące się do rodzaju pieca, na który zdeklaruje się użytkownik. Pozostałe proponują opłacanie większości lub nawet całej inwestycji. W zależności od miejsca dopłaty mogą obejmować kotły gazowe, kotły na biomasę lub akcesoria wykorzystujące moc z OZE (odnawialnych źródeł energii). Powinno się rozpocząć od zorientowania się, czy we wskazanej gminie działa program dofinansowania i na które kotły. Następnym punktem jest dokładne oszacowanie kosztów inwestycji. Co ważne –użytkownik najpierw ponosi koszty zakupu nowoczesnego kotła i wykonania układu grzewczego, zatem trzeba ustalić, że ma finanse dedykowane na ten zakup. Po złożeniu dokumentów w gminie wraz z określonym kompletem zaświadczeń i pozytywnym rozpatrzeniu, zawarta jest umowa na wzięcie udziału w programie dofinansowania. Po tym możemy przystąpić do wymiany kotła. Pamiętać należy o fakturach, każdy zakup musi być udokumentowany, bo na ich podstawie urząd gminy rozlicza dofinansowanie.Na pewno nie można ominąć kontroli przedstawiciela urzędu, by sprawdzić, czy naprawdę kocioł i układ grzewczy zostały zmodernizowane.Niektóre urzędy gminy oferują wsparcie przy wypisywaniu i rozliczaniu dokumentacji. Pomoc w zorganizowaniu dopłat można również uzyskać za pośrednictwem niektórych producentów nowoczesnych kotłów. Za każdym razem powinno się zasięgnąć informacji w wydziale informacyjnym urzędu gminy.