Zestawienie energetyczne dla budynku

Przy budowie domu oszczędzającego energię konieczny jest szczegółowy plan, który precyzuje jakie jest zapotrzebowanie na energię oraz jakie mogą być jej ubytki. Trzeba zrealizować zestawienie, by dostać szczegółowe zalecenia odnośnie izolacji i jego wykończenia. Zestawienie daje obraz o spodziewanej wydajności energetycznej. Pozwala zatem przygotować się do budowania lub modernizacji istniejącego budynku. Kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, będzie można cieszyć się najniższymi fakturami zaogrzewanie budynku. Do budynku energia dosyłana jest, aby go ogrzać,podgrzać wodę użytkową, oświetlać i zasilać różne sprzęty. W zestawieniu energetycznym brana jest pod uwagę głównie energia cieplna, bo jakaś jej część zostanie utracona. Chodzi o to, by ubytki zminimalizować, a przy tym dostarczyć do domu jak najmniejszą ilość ciepła lub wyprodukować jak najniższym kosztem. W analizie bierze się pod uwagę obrys, powierzchnię i kubaturę domu oraz parametry przestrzeni wokół domu, izolacyjność termiczną przegród, usytuowanie budynku względem stron świata, rodzaj grzania i wentylacji. wielkie znaczenie ma też stolarka okienna, drzwi zewnętrzne, wjazdy do garażu. Istotna jest ich ilość,wielkość i oczywiście cechy cieplne. Nie bez znaczenia pozostaje również rodzaj korzystania z domu. Bilans energetyczny może mieć wskazania dodatnie lub ujemne. Może się również zmieniać w ciągu roku.