Warstwa izolacyjna podłogówki

Przy planowaniu podłogówki należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsca na warstwę docieplenia. Adekwatna grubość warstwy izolacyjnej zabezpieczy dom przed stratą temperatury do gruntu i fundamentu. Im grubsza warstwa tym lepiej, jednak powszechnie przyjmuje się wartość przynajmniej 10cm dla podłogi na gruncie, natomiast dla stropu akceptuje się wielkość przynajmniej 2,5 cm. Przez umieszczenie właściwej warstwy chroniącej ocenia się, że 85% ciepła wraca z powrotem do budynku. Do ocieplenia podłogi wykorzystuje się panele ze styropianu typu EPS lub XPS. Styropian EPS tworzą spienione kulki ściśnięte w blok, który w kolejnym etapie przecinany jest na mniejsze płyty. Jego struktura zawiera pory, co powiększa jego nasiąkliwość. Bardziej praktycznym wyborem są płyty XPS, które produkowane są o docelowych wymiarach. Tafle te mają jednolitą strukturę o płaskiej nawierzchni. Istotną sprawą jest klasa płyt styropianowych, czyli ilość surowca zużyta na wyprodukowanie określonej paczki styropianu. Im większa waga tym cechy izolacyjne są lepsze. Do izolacji ogrzewania podłogowego nie wykorzystuje się folii metalizowanej ponieważ nie ma ona cieplnych cech izolacyjnych. Rozkłada się ją w celu ochrony tafli styropianowych przed wodą z warstwy betonu oraz do wyznaczania miejsc na przewody ogrzewania podłogowego.