rury peszel

By zabezpieczyć kable elektryczne przed wilgocią czy zalaniem, trzeba zamontować je w rurach typu peszel. Rury karbowane peszel to rurki osłaniające, przeznaczone do ochrony mechanicznej i zabezpieczenia przed wilgocią kabli […]