ogrzewanie domów

By powstał bilans energetyczny, trzeba przeprowadzić dużo skomplikowanych ocen i wyliczeń. W detalach objaśniają to regulacje dotyczące energetycznych właściwości użytkowych budynków, instalacji grzejnych w domach, wyliczania sezonowego zapotrzebowania na energie […]