System kominowy z tworzywa sztucznego – bez żartu

Istniejące instalacje odprowadzające spaliny, wsparte na elementach ceramicznych, znacząco oddziaływały na cenę układu. Udawało im się szacować nawet 5-10 tys. zł. Aktualnie produkowane zasilane gazem piece niskotemperaturowe pozwalają nam zaoszczędzić koszty. Gazy spalinowe produkowane przez nowoczesne piece uzyskują tak niewielkie temperatury, że wskazane jest zastosowanie układów wspartych na rurach polipropylenowych. Przepływ spalin jest wspomagany poprzez zamontowany w piecu wentylator. Za tym pośrednictwem piec pracuje jednostajnie i nie potrzebujemy się martwić o tzw. cug kominowy, jak to bywało w wypadku starych typów pieców. Producenci pieców oferują markowane swoim logiem komplety do wyprowadzania spalin. Dostępne są również mniej kosztowne produkty zamienne. Regularnie praktykowanym podłączeniem jest układ instalowany w szachcie komina. Taki układ pochłania wydatki w przedziale 1000-1500 zł. W przypadku instalacji w budynku wielorodzinnym koszty wzrastają w związku z ilością rur. W przypadku domu jednorodzinnego, samotnie stojącego o mocy do 21 kW da się odczuwalnie obniżyć koszty, usuwając gazy spalinowe poprzez ścianę. Wówczas kwoty wahają się rzędu 300-500 zł. Takie rozwiązanie nadaje się i do hal produkcyjnych i wolno stojących magazynów. W owym przypadku nie ma zakresów parametrów mocy pieca. Przy modernizacji kotłowni możemy wykorzystać obecny przewód kominowy i wyprowadzić gazy spalinowe starym wylotem, a powietrze do kotła może być dostarczone niezależnym kanałem. Wówczas będzie to system niezależny 2x80mm. Bez względu na to, czy prowadzimy instalację odprowadzająca spaliny z boku budynku, czy też w szachcie lub niezależny z dwóch rur. W przypadku kotła kondensacyjnego wydatek ten jest znacznie niższy dzięki zamontowaniu podzespołów plastikowych.