Sterowanie ogrzewaniem na odległość – co się stanie gdy padnie net

Głównym panelem wykonawczym systemu sterowania ogrzewaniem jest regulowany automatyczny regulator ciepłoty. Tradycyjne sterowniki elektromechaniczne montowane po prostu na zawór grzejnika mogą być zamienione na nowsze, z elektroniką która pozwala na domykanie i odmykanie zdalne, głównie bez konieczności prowadzenia kabli. Regulator ogrzewaniem wykonywany jest także po prostu jako stycznik załączający urządzenia finalne, jak na przykład kaloryfery elektryczne, przewody do ogrzewania itp. Elementami wykonawczymi zarządza panel dowodzenia, którym można zawiadywać na dwa sposoby: bezpośrednio lub zdalnie – radiowo czy przez internet. Opcja dołączenia do systemu czujników ciepłoty, które decydują o automatycznym zmienianiu parametrów, dotykowy ekran sterujący oraz połączenie bez użycia kabli to najistotniejsze zalety pozwalające na dogodne i wygodne korzystanie ze sterowania grzaniem. System DEVI Smart można użyć do administrowania elektrycznego ogrzewania z użyciem kabli/mat grzewczych/grzejników elektrycznych lub innego, używającego prądu. Regulatory połączone są z użyciem WiFi z siecią. Każdy regulator jest zaawansowanym, programowalnym termostatem z programatorem godzinowym, dedykowanym dla celów regulacji parametrów elektrycznego ogrzewania. Element wykonawczy został zaprojektowany do montażu na stałe, wyłącznie wydzielonego fragmentu o ostatecznym poborze mocy do 3600W. Sterowanie regulatorami wykonuje się za pośrednictwem internetu, z użyciem tzw. chmury, czyli specjalnego komputera głównego. Możesz to zrobić za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie łącząca się z buforem, zdolna sterować do dziesięciu pojedynczych regulatorów. Ale co się stanie, gdy z jakiejś przyczyny utracimy dostęp do sieci? Po prostu, stracisz funkcjonalność ZDALNEGO uruchamiania ogrzewania przy pomocy oprogramowania w urządzeniu mobilnym i zmian będzie można dokonywać wyłącznie ręcznie na ekranie dotykowego regulatora. Smart868 to również bezprzewodowy układ zdalnego uruchamiania, którego sercem jest miniaturowa centrala łącząca się w ramach WiFi przez radio z urządzeniami w bliskości. Centralka mając połączenie z siecią (dowolne łącze przewodowe, gsm, LTE itp), może być sterowana też z przeglądarki internetowej w dowolnym urządzeniu (komputer stacjonarny, laptop, tablet itp.). W tym przypadku jednak utrata dostępu do sieci nie pozbawia użytkownika możliwości zdalnego sterowania regulatorami, bo program zainstalowany w telefonie (Android lub iOS) posiada nadal dostęp do ustawień centralki i komunikatów przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej WiFi.