Ogrzewanie wodne z pompą ciepła

Planując montaż pompy ciepła należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniego typu ogrzewania wodnego. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest praca pompy ciepła przy możliwie wysokiej temperaturze gruntu lub powietrza oraz przy możliwie niskich temperaturach zasilania układu grzewczego budynku. Najczęściej montuje się ogrzewanie w podłodze, które funkcjonuje już przy parametrach zasilania około 40 stopni. Generuje ono idealny zakres temperatur dla człowieka – temperatura podłogi jest większa przy obniżonej temp. na wysokości głowy. Podczas ciepłych miesięcy system ogrzewania podłogowego może być wykorzystywany do obniżania temperatury pomieszczeń. Innym rodzajem ogrzewania wodnego, który doskonale współdziała z pompą ciepła jest ogrzewanie płaszczyznowe montowane w płaszczyźnie ściany lub sufitu. Systemy kolektorów instaluje się najczęściej w ścianach zewnętrznych obok okien. Na sufit stosuje się maty kapilarne lub kolektory pełniące funkcję grzewczą i chłodzącą.

Jeśli nie uda się zainstalować systemu niskotemperaturowego na etapie budowania domu, powstały urządzenia, które można zamontować po jakimś czasie. Z pompą ciepła doskonale współpracują klimakonwektory. Instalowane są one na ścianie jak tradycyjne grzejniki. Ich podstawową część tworzy element grzejny wraz z wentylatorem, który wymusza obieg powietrza. Przeznaczone są do systemów niskotemperaturowych podczas zimy oraz do obniżania temperatury domu w trakcie lata. Wykorzystanie pompy ciepła nie eliminuje stosowania tradycyjnych kaloryferów, jednak powinny one zostać dobrane adekwatnie do niskiej temperatury zasilania. Rozmiarem będą one znacznie większe niż przy tradycyjnym systemie ogrzewania. Zastosowanie ich w instalacji z pompą ciepła nie umożliwi chłodzenia pomieszczeń podczas lata.