Jak zdobyć dodatkowe pieniądze do wymiany kotła stałopalnego

Kolejny raz w tym roku omawiana jest sprawa skażenia atmosfery w miastach. Co dzień słyszymy wieści o jakości atmosfery w dużych aglomeracjach. Lista punktów, gdzie jakość powietrza znacznie odbiega od ustalonych norm jest z roku na rok dłuższa. Zieloni biją na alarm. Pierwsze miesiące nowego roku to właściwa chwila by podumać nad zmianą kotła na paliwa stałe. Jak się orientujemy stałopalne piece nie tylko zasilane są ?czarnym złotem?węglem brunatnym czy peletem. Często ładowane są do piecy wszystkie możliwe do spalenia produkty. Zanieczyszczają wtedy środowisko i znacznie zagrażają zdrowiu ludzkiemu. Zmiana zarówno będzie oddziaływać na poprawę czystości powietrza w niedalekiej okolicy. Unowocześniony piec sprawi, że będziemy mieli bardziej czysty i nowoczesny dom. Będziemy także uwolnieni od każdodniowych zobowiązań powiązanych z serwisem wiekowego pieca, a w pomieszczeniu pojawi się mniej pyłu wywołanego pyłem węglowym.Warto by było przy tej inwestycji zaczerpnąć zyski z dofinansowania. Dotacja może być udzielana z zasobów unijnych, krajowych bądź miejscowych. Na początku należy wysondować się czy w obecnej okolicy funkcjonuje takowy program. Następnie warto doprecyzować jakie powinno się dopełniać warunki aby czerpać zyski z dofinansowania oraz na jaki typ kotła można dostać owe dofinansowanie. Potem pozostaje przekalkulować wartość inwestycji. Zostanie upewnienie się czy posiadamy swobodne środki na przebudowę i złożenie wniosku z kompletną, nakazaną dokumentacją.Po uzyskaniu pozytywnej opinii, zawieramy umowę i zabieramy się do inwestycji. Trzeba nie zapominać o zatrzymywaniu wszelakich rachunków, by później nie było problemu podczas szacowana kosztów. I nie pozostaje nic, jak tylko cieszyć się najnowszym rozwiązaniem i bezawaryjnością nowego pieca.