Funkcjonalność i wygoda, czyli system Danfoss CF2

System Danfoss CF2+ to elektroniczne bezprzewodowe regulowanie podłogówką dające najbardziej stałą temperaturę. Umożliwia odrębne ustawienie zakresu temperatury w poszczególnych wnętrzach dzięki sterowaniu konkretnymi pętlami podłogówki. Jego najważniejszą rolą jest precyzyjna kontrola temperatury w pomieszczeniu, co daje komfort i ekonomię ciepła, podobnie jak montaż termostatów przy ściennych grzejnikach. W składzie systemu są 2 rodzaje sterowników (5 lub 10 portów na siłowniki), cztery rodzaje regulatorów pokojowych, pilot umożliwiający zdalne sterowanie osobnymi składowymi systemu i wzmacniacz sygnału podnoszący połączenie, jeśli zachodzi taka konieczność. Sterownik nadrzędny CF-MC zawierający w 10 (lub 5) portów na siłowniki, przekaźniki pompy i kotła, układ samosprawdzający i funkcję czuwania. Może pracować w funkcji grzania lub chłodzenia. Termostaty we wnętrzach będące składowymi systemu Danfoss CF2 posiadają bezpośrednie przyporządkowanie do sterownika głównego CF-MC i możliwość ograniczenia temperatury. Pilot CF-RF umożliwia zdalny dostęp do dużego zakresu złożonych funkcji do grupy maksymalnie 3 regulatorów. Tam, gdzie przestrzeń lub rozkład sprzętów mogą zaburzyć bezprzewodową komunikację, zamieszcza się wzmacniacz sygnału CF-RU. Wzmacnia on zakres transmisji pomiędzy regulatorem głównym CF-MC, sterownikami w pokojach i pilotem, czyli poszczególnymi składowymi, jakie kontaktują się radiowo.