Elektryczne ogrzewanie podłogowe – kable grzejne VC i VCD.

Ogrzewanie podłogowe to rodzaj grzania, który jest najbardziej zdrowym dla użytkowników oraz umożliwia równomierny rozważyćrodzaj wnętrza oraz odmianę posadzki, jak i najmniejsze dopuszczalne odstępy, któreutworzą się między żyłamikabla podczas ich rozkładania.Największe możliwe odległości nie powinny przewyższać 20 cm, by nie stworzyły sięmiejsca niedogrzane.Instalacja przewodów polega na rozłożeniu ich na powierzchni podłogi zgodnie z projektem razem z sensorem temperatury podłogi. Przewody zalewa się zaprawą lub wylewką samopoziomującą. Podłączenie kabli VC oraz VCD do instalacji elektrycznej należy wykonać z pomocą regulatora temperatury. Dobórwłaściwego miejsca montażu puszki z sterownikiem jest ważne ze względów estetycznych oraz praktycznych (dobrydostęp).Przewody grzewcze należy rozłożyć w taki sposób, by przewód zimny o długości 2,5 m można było podłączyć do puszki elektrycznej i spiąć z regulatorem.