Rozwiązanie na zimę – kable grzejne

W trakcie miesięcy zimowych przy opadzie śniegu regularne pozbywanie się okrywy białego puchu sprawia spore trudności. Najgorzej jest gdy śnieg ma sporą wilgotność i szybko przemienia się w okrywę lodową. Wówczas odlodzenie nawierzchni jest dość skomplikowane lub nawet nie do wykonania. Przed gromadzeniem pokrywy ze śniegu czy lodu ochronią nas przewody grzejne zainstalowane pod płytki brukowe, kafle czy przykryte asfaltem. Prawidłowo zainstalowany system sterowników i właściwe zainstalowanie czujników zapewnią bieżące roztapianie warstwy opadu śniegu. Do podgrzewania powierzchni na zewnątrz stosuje się kable zasilane jednostronnie lub dwustronnie oraz gotowe maty z przewodem grzewczym. Maty grzejne pozwalają zaoszczędzić dużą ilość czasu przy mocowaniu systemu, jednak warunkiem ich ułożenia jest układ powierzchni o prostym kształcie np. kwadratu. Przewody i maty grzewcze należy rozłożyć w taki sposób aby kable się nie stykały oraz nie przecinały. Ich rozkładanie ułatwiają specjalne taśmy instalacyjne. Odległości pomiędzy przewodami należy przeliczyć z uwzględnieniem określonej mocy grzejnej oraz w uzależnieniu od typu przewodu. Na utwardzoną warstwę usypuje się powierzchnię piasku lub suchej zaprawy betonowej. Na takiej powierzchni montuje się kable lub maty. Kolejny krok to na powierzchnię należy wysypać piasek i ubić. Końcowym etapem jest ułożenie odpowiedniej nawierzchni. Przy rozkładaniu kabli grzejnych należy pamiętać o poprowadzeniu ich zasilania bezpośrednio do instalacji elektrycznej. Jest to ważne zwłaszcza przy kablach dwustronnych, których elementy końcowe muszą się zbiegać w jednym punkcie. Właściwą wartość mocy układu dobieramy w zależności od uwarunkowań klimatycznych danego obszaru. Instalujemy instalację na całej połaci terenu lub tylko pod pasami jezdnymi. Jeśli występuje kanał odwadniający, należy również zainstalować w nim kabel grzewczy.