Wymiana grzejników żeliwnych na nowoczesne

Gdy podejmujemy decyzję o zmianiegrzejników starych (najczęściej są to kaloryfery zrobione z żeliwa) na nowe,musimy mieć na uwadze kilka spraw. Przede wszystkim nie można zajmować się tym samemu, bo wymiana jedynie jednego grzejnika w dużym układzie centralnego ogrzewania (np. w bloku) może wpływać na stan instalacji w całym obiekcie. Funkcjonowanie układu polega na dobrym rozdziale wody ogrzanej, która oddaje własne ciepło będąc w kaloryferze daną ilość czasu (zależy to od właściwości instalacji).W przypadku zamontowania grzejnika nowego,o różnej charakterystyce technicznej,o odmiennej pojemności spotykamy się z tzw. samoregulacją przepływu wody w instalacji. Wynikiem tego może być jedna z dwóch opcji. Jeżeli grzejnik nowy posiada wyższą pojemność wodną od wcześniejszego,kaloryfer nie odda zadowalającej ilości energii cieplnej do lokum. W sytuacji małego kaloryfera – będzie przegrzewał się lub zawór termostatyczny będzie intensywniej ograniczał przepływ wody przez kaloryfer. Obie opcje są nieodpowiednie i szkodliwie wpływają na pracę kompletnego układu ogrzewania. By uniknąć wspomnianych problemów, każdorazowo w takim przypadku jest konieczność, by porozumieć się z administracją budynku (np. Spółdzielnią mieszkaniową) i uzyskać akceptację na wymianę kaloryfera lub grzejników. Wydając wspomniany dokument administracja podaje dokładną charakterystykę grzejnika,jaki może być zamontowany w naszym domu oraz wskazuje realizację. Jeśli korzystamy z serwisu określonego przez siebie wykonawcy, pamiętajmy, że administracja skontroluje rezultaty jego pracy, robiąc ?odbiór?zamontowanych kaloryferów.