Wyłączniki z zabezpieczeniem Atex – specjalistyczne urządzenia do obszarów zagrożonych wybuchem.

Planując instalację elektryczną należy zastanowić się nad wieloma rzeczami. Pierwszą i najważniejsza jest w jakim miejscu będzie planowana instalacja elektryczna funkcjonować. Bowiem dobór odpowiednich wyłączników, gniazdek czy wtyczek jest tym bardziej ważny im inne są realia pracy tych urządzeń. Dla przykładu myjnia samochodowa. W tym miejscu wymagane jest zamontowanie wyłączników właściwej klasy wodoodporności IP 66. Urządzenia te zapewnią właściwe i przede wszystkim bezpieczne funkcjonowanie w otoczeniu o zwiększonej wilgotności lub bezpośrednim zetknięciu z wodą. Inne warunki panują w takich miejscach jak lakiernie, stacja Olen, magazyny butli gazowych. W tych lokalizacjach zachodzi bezpośredni kontakt z preparatami łatwopalnymi. Panują tu opary, substancje gazowe i kurze z niebezpieczeństwem pożaru. Z tego powodu wymagane jest zainstalowanie przyłączy na prąd z ochroną ATEX.Pojęcie instalacji elektrycznej Atex to wyłącznie nazwa unijnej zalecenia określające wymogi jakie jest zmuszony spełnić wszelki produkt wskazany do stosowania w obszarach o wysokim niebezpieczeństwie. W uzależnieniu od sposobu zagrożenia stosuje się inne oznaczenia obszarów zagrożenia.Dla przykładu określenie ATEX EX II 2D określa akcesoria przeznaczone do funkcjonowania w obszarze zagrożenia wybuchem kurzy łatwopalnych. Zaś ATEX EX II 2GD określa użyteczność pracy urządzeń w obszarze o wysokim prawdopodobieństwie wybuchu substancji gazowych, płynów i pochodzących od nich wyziewów oraz pyłów łatwopalnych. W propozycjach wysyłkowego portalu 300energia.com można odnaleźć gniazda do obu stref.Trzeba nie zapominać o tym aspekcie na poziomie projektowania, gdyż przeoczenie tak znaczącego aspektu wiąże się z odmową odbioru technicznego lokalu, dodatkowymi kosztami, a co najważniejsze z komfortem pracy .