Taśma fotoluminescencyjna

Taśma oznaczeniowa z podstawą z folii PVC to pasek materii wytwarzany w różnych barwach, który ma możliwość wypełniać różne role oraz które odnajdują ogrom ról jednocześnie profesjonalnych, jak i tych napotykanych codziennie.

Osobliwy rodzajem pasów do oznaczania jest taśma fotoluminescencyjna. Taśma ta zrobiona na podstawie z tworzywa PVC z klejem akrylowym odznacza się zjawiskiem fotoluminescencji. Jest to absorbowanie promieniowania elektromagnetycznego z obszaru widzialnego ultrafioletu lub podczerwieni. Pochłaniana energia jest po ty przekazana w postaci promieni świetlnych. Praktycznie znaczy to, że taśma błyszczy po ciemku przez kilka godzin po zgaszeniu światła naturalnego lub sztucznego.

Jest wspaniała do wykorzystania w każdym miejscu, gdzie np. zasady bezpieczeństwa narzucają oznaczenia widoczne w nocy sale w kinach, w teatrach, schody, drogi ewakuacji, drogi do komunikacji pieszej i pojazdów i w lokalizacjach, w których konieczne jest widoczne oznakowanie ostrzegawcze – systemy pożarnicze, gazowe, również w miejscach, gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej lub szczególne okoliczności nie pozwalają na jego podłączenie bliskość surowców łatwopalnych, niebezpiecznych.

Naklejka świecąca w ciemności może też być montowana jako element zdobniczy ścienny lub podłogowy parkiety taneczne, dyskoteki, rekwizyty w teatrach, kluby, wesołe miasteczka.