Wywrotka – montaż i działanie

Materiał taki jak żwir, gruz, piach i podobne nie są mocowane na paletach, w skrzyniach, tylko wiezione wysypane luzem. Stosuje się do tego celu skrzynie wywrotkowe z uchylnymi burtami, dlatego, […]