wstęga oznaczeniowa obowiązek oznaczenia aut dostawczych

Na kierujących pojazdami ciąży dbałość prawidłowego naznaczenia każdego samochodu transportowego. Prawomocne dekrety określają szczegółowymi paragrafami, jaki samochód w jakim miejscu, w jakiej barwie obrysem powinien być oznakowany. Paragrafy określają również […]