przewody grzejne marki Elektra BET

Niska temperatura otoczenia utrudnia działanie związane z wylewkami betonu. Wiąże się to ze spowolnionymi procesami utwardzania spoiwa. Skutkiem tego zaprawa może nie uzyskać zamierzonych cech, zwłaszcza odporności. Istnieją stosowne zabezpieczenia […]