Sposoby izolacji podłogówki

Przy projektowaniu podłogówki należy uwzględnić właściwą ilość miejsca na docieplenie. Adekwatna grubość pokrywy izolacyjnej zabezpieczy budynek przed stratą temperatury do ziemi i fundamentu. Im grubsza warstwa tym lepiej, jednakże zazwyczaj stosuje się wartość co najmniej 10 centymetrów dla posadzki na gruncie, natomiast dla stropu przyjmuje się wielkość około 25mm. Poprzez zastosowanie właściwej warstwy ochronnej szacuje się, że 85% ciepła trafia z powrotem do budynku. Do docieplenia podłogi wykorzystuje się płyty ze styropianu typu EPS lub XPS. Styropian EPS tworzą spienione granulki zgniecione w blok, który w kolejnym etapie przecinany jest na mniejsze płyty. Jego powierzchnia zawiera pory, co zwiększa jego właściwości do nasiąkania. Bardziej praktycznym wyborem są panele XPS, które oferowane są o docelowych rozmiarach. Płyty te posiadają jednorodną strukturę o gładkiej nawierzchni. Istotną kwestią jest klasa płyt styropianowych, czyli ilość surowca zużyta na produkcję pojedynczej paczki styropianu. Im większa waga tym właściwości izolacyjne są lepsze. Do ocieplenia nie stosuje się folii metalicznej ponieważ nie posiada ona cieplnych cech ochronnych. Wykorzystuje się ją w celu ochrony tafli ze styropiany przed wodą z warstwy betonu oraz do wytyczania punktów na rury wodnej podłogówki.