Przewód samoregulujący się Selftec DW

Kable grzejne samoregulujące się mają duży zakres stosowania. Możliwe jest używać ich jako układ przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągów, zaworów. Jest możliwość, by montować je za pomocą taśmy mocując nitki kabla wzdłuż rury lub spiralnie w zależności od wymaganej mocy do ochrony rury.
Rury i systemy rur można również ochronić przed marznięciem przez wprowadzenie kabla grzewczego wewnątrz rurociągu. Taki sposób montażu może być zastosowany w rurach będących już w użyciu i nie wymaga rozmontowania osłony cieplnej lub zrobienia nowych przepustów. Wspomniany sposób montażu jest możliwy też w rurociągach znajdujących się pod pod powierzchnią ziemi.
Wyjątkowym modelem kabla grzewczego samoregulującego stosowanym do zaznaczonego sposobu montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem i atest PZH umożliwiający ułożenie go w rurociągach z wodą pitną.
Kabel grzewczy SelfTec DW dostarczany jest w odcinkach na zamówienie do samodzielnego zarobienia. Kabel można ciąć na potrzebne długości. Daje to wielką swobodę zastosowania. Jedną z wyjątkowych zalet kabla jest
możliwość montażu w już istniejących instalacjach, gdy nie ma dostępu do rur z zewnątrz, bez konieczności demontażu izolacji.
Selftec DW może być użytkowany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w fragmencie o maksymalnej długości 60m.