Poziom odporności urządzeń elektrycznych

Klasa odporności jest istotnym parametrem wybranej obudowysprzętu elektrycznego jak np.gniazda do instalacji elektrycznych. Składa się na niego grupa charakterystyk, których wielkości charakteryzują odporność obudów na różne czynniki z zewnątrz.Stopień odporności IP opisuje odporność obudowy na wodę i zabrudzenia. Jest też skala IK, która charakteryzuje wytrzymałość obudów na wpływ czynników z zewnątrz. Wszelkie wspomniane czynniki zewnętrzne mogą powodować zniszczenie sprzętów elektrycznych, a co za tym idzie zwarcia w instalacji oraz bezpośrednie niebezpieczeństwo dla użytkownika. Dla opisania klasy ochrony przed uderzeniem dla urządzeń, w tym np. obudów kamer stosowanych w monitoringu, rozdzielnic i szaf elektrycznych stosowanych w miejscach powszechnie dostępnych itp., stosuje się zestaw oznaczeń z wykorzystaniem klasy IK. Jest to uniwersalna klasyfikacja numeryczna określająca klasę ochrony przed uderzeniami mechanicznymi oferowana przez osłony urządzeniom elektrycznym. Dzięki temu parametrowi można scharakteryzować potencjał odporności narzędzi i zdecydować się na najbardziej odpowiedni produkt. Relatywnie duża wartość parametrów uchroni nas od wymiany sprzętu spowodowanej uderzeniami np. chuliganów. Zestawienie oznaczeń stopni ochrony IK dokładnie określa europejska norma EN 62262 i jej międzynarodowy odpowiednik norma IEC 62262: 2002. Oznaczenie składa się z liter IK i liczb od 00 do 10, czyli od braku ochrony do pełnego bezpieczeństwa przed uderzeniem o sile 20J.Testy wykonano obiektem o sprecyzowanej wadze zrzucanym z określonej wysokości. Dla przykładu:skrzynka o stopniu odporności IK 10 wytrzymuje siłę uderzenia równą 20J, czyli uderzenie rzeczą o wadze 5kg spuszczonym z wysokości 40cm.