Pompa cieplna jako pro środowiskowe źródło ciepła

Pokaźne stężenie zanieczyszczeń i pyłów w powietrzu atmosferycznym to wyzwanie, z jakim boryka się zdecydowana większość krajów w gospodarce światowej, w tym Polska. To ogólnoświatowy problem, w kwestii rozwiązania którego podejmowane są starania obniżenia wydatku zanieczyszczeń, szczególnie pochodzących z gospodarstw domowych. Wśród dostępnych technologii grzania pompy cieplne są najbardziej wydajne, ponieważ pracują bez szkody dla przyrody ? pompy nie produkują dymu, popiołu ani żadnych innych związków mających szkodliwy wpływ na środowisko. Moc najczystszej energii. Zatem inwestowanie w wspomniane instalacje jest szczególnie uzasadnione w kontekście globalnego kłopotu ze smogiem. Pompy ciepła to małe ekologiczne urządzenia służące przede wszystkim jako źródło ogrzewania domu. W takim celu biorą ciepło z otoczenia (wody, gruntu lub powietrza), czyli tzw. niskiego źródła, i transferują je do źródła górnego ? instalacji grzewczej (kaloryferów albo podłogówki). Decyzja o typie pompy ciepła, a precyzyjniej jej dolnego źródła, zależy od warunków, w których będzie ona funkcjonować: powierzchni kwatery, strefy klimatycznej, gdzie zlokalizowany jest dom, poziomu wód w gruncie i ich składu chemicznego, jak również rodzaj gruntu na kwaterze. Choć pompy ciepła należą do najbardziej czystych systemów, w polskich gospodarstwach domowych mają zastosowanie nadal rzadko. Ma na to wpływ dość duży nakład inwestycji oraz specyficzne okoliczności, jakie muszą być spełnione przy instalowaniu.