Podwójna podłoga w naczepie

Dla każdego właściciela auta dostawczego najbardziej istotnymi zagadnieniami w trakcie realizowania usług tranzytowych jest czas oraz kwestie finansowe. Rozwiązaniem umożliwiającym zwiększenie przestrzeni załadunkowej oraz możliwość przewożenia znacznie większej ilości ładunku jest podwójna przestrzeń ładunkowa. Oparta jest ona na płytach nośnych oraz belkach z zaczepami typu AJS, czyli oczkami mocującymi które przypominają dziurkę od klucza. Do słupków montuje się pionowe panele z oczkami, które umożliwiają swobodnie ustalać wielkość drugiej płaszczyzny podłogi w zależności od wysokości ładunku. Dodatkowo wysokość może być ustalana niezależnie dla każdego zakresu pomiędzy słupkami. Do pionowych listw montuje się belki konstrukcyjne podłużne a także poprzeczne belki nośne dla palet. Ponadto można zamocować belki uzupełniające, które służą do wzmocnienia konstrukcji przewożonego towaru. System podwójnej podłogi jest nieskomplikowany w montażu. Umożliwia uzyskanie uzupełniającego poziomu załadunkowego do 12t. W przypadku europalet zwyczajowa ilość na naczepie jest równa 33 sztuki. Po zamontowaniu podwójnej podłogi ich liczba może być równa nawet 66 sztuk. System podwójnej podłogi to oszczędność czasu i pieniędzy.