Podnośniki gazowe

W samochodach dostawczych układem, który wspomaga unoszenie tylnej klapy są sprężyny gazowe pchające. Po określonym czasie używania przyrząd ten ulega uszkodzeniu i powinno się go wymienić na nowy. Podstawowym parametrem charakteryzującym sprężynę gazową jest siła potrzebna do jej zamknięcia określona w Newtonach. Ponadto opisuje się skok, czyli różnicę wymiarów między sprężyną złożoną a rozłożoną oraz średnicą. Jeśli na mechanizmie podane są wszelkie parametry, dopasowanie nowej części nie sprawia problemu. Natomiast jeżeli producent nie podaje żadnych parametrów należy indywidualnie dokonać stosownych przeliczeń. Na stronie internetowej udostępniony jest arkusz kalkulacyjny do dopasowania siłownika gazowego. Wystarczy poznać ciężar klapy oraz jej rozmiar, ilość siłowników, oddalenie pomiędzy punktem przyczepienia do klapy a osią obrotu oraz siłę dodatkową niezbędną do zamykania lub otwierania klapy. Można także skorzystać z proponowanych usług projektowych uwzględniających właściwy wybór siłownika gazowego. Usługi te są odpłatne, jednakże przy kupnie siłowników w sklepie ulegają cząstkowej kompensacie. Do nietypowych rozwiązań projektowych usługi doboru sprężyn są pełnopłatne. Co do instalacji punkty zamocowania siłownika gazowego powinny znajdować się w jednej osi. Zakończenia przykręca się do właściwych podpór, które zapewniają proporcjonalne luzy tak aby tłoczysko nie uległo naprężeniom poprzecznym. Przy montowania należy pamiętać o jej pozycji tłoczyskiem do dołu aby podczas funkcjonowania podlegała amortyzacji. Środek mechanizmu wypełniony jest sprężonym azotem oraz uszczelnieniem. Nie powinno się jej więc rozczłonkowywać. Jest to niebezpieczne i powoduje trwałe uszkodzenie.