Możliwości przyłączeń w grzejnikach Purmo zasilanych z dołu

Kaloryfery z podłączeniem od dołu, w przeciwieństwie do sugerowanego sposobu montażu, można podpiąć w paru sekwencjach. Wyprodukowany grzejnik wyposażony jest w 6 króćców. Jeden z nich zaopatrzony jest we wkład termostatyczny, a inny w odpowietrznik.Jednakże, gdy powstanie taka konieczność można te dwa elementy zdemontować. Podstawa to przyłącze dolne. Najważniejsze w tym typie jest by przewód zasilający był zawsze podłączony 80 mm od bocznej krawędzi, a odpływ wody 30 mm.

Odwrotne podłączenie spowoduje zmniejszenie mocy grzejnika powyżej 30%.

Grzejniki z dolnym podłączeniem, dzięki temu, że posiadają 6 króćców jest możliwość przyłączyć jak zwykły kaloryfer z zasilaniem z boku. Grzejnik może więc być przyłączony od boku, krzyżowo i siodłowo. W każdym z owych podłączeń powinno się dbać do jakiego króćca podłączyć ciepłą wodę, a do jakiego powrót. Nieprawidłowe podłączenie skutkować bowiem będzie zmniejszeniem wydajności kaloryfera o nawet 30%.Kaloryfery Compact Ventil mogą być podłączone jednocześnie do króćców zlokalizowanych z dołu i umiejscowionych z boku. Możliwe są podłączenia pośrednie: z boku i krzyżowe. W takim rozwiązaniu podłączenie zasilania jest tylko od dołu 80 mm od skraju grzejnika, a odpływ znajdować się może z boku kaloryfera na wybranym z ulokowanych na dole króćców z prawej czy też z lewej strony.