Krótkofalówki na plac budowy

Krótkofalówki to urządzenia wyposażone w funkcję nadawania i odbioru przesyłające informacje głosowe za pośrednictwem fal pasma radiowego. Oferta jest wszechstronna, jednakże nie wszystkie radiotelefony spełniają oczekiwania jakie muszą mieć urządzenia dla ludzi pracujących na budowie. Głównie mają posiadać prostą obsługę. Użytkowanie takich urządzeń powinno być intuicyjne bez konieczności korzystania z instrukcji obsługi. Pracownicy bowiem najczęściej mają mało czasu a ich reakcja powinna być ekspresowa. Najistotniejsze części wyposażenia krótkofalówek na plac budowy to przełącznik ustawienia głośności, przyciski kanałów oraz przycisk transmisji. Funkcje te powinny być łatwo dostępne i nie ma tutaj miejsca na stosowanie powszechnych krótkofalówek typu zabawkowego. Specjalistyczne urządzenia przeznaczone do stosowania podczas budowy muszą posiadać obudowę odporną na czynniki zewnętrzne a jeszcze lepiej jeśli są odporne na wodę. Ważną sprawą jest także dobry akumulator z porządną ładowarką, który umożliwi długotrwałą pracę w terenie.