kotły z funkcja kondensacji – dlaczego nie można już kupić kotła z komorą otwartą albo zamkniętą?

Pod koniec września 2015 roku wprowadzone zostało kolejne prawo unijne dotyczące efektywności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To następny oficjalny krok w celu zmniejszania sumy energii traconej niepotrzebnie przez elektryczne AGD oraz systemy ogrzewania. Przyjęcie wspomnianej dyrektywy spowodowało znaczne modyfikacje na rynku szczególnie w handlu pieców, zasobników zewnętrznych, podgrzewaczy wody, kolektorów solarnych, pomp ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej. Regulacja ErP dopuszcza możliwość produkowania i wprowadzania do obrotu Unii Europejskiej jedynie urządzeń grzejnych, które spełniają konkretne unormowania efektywności energetycznej. Dla pieców grzewczych sprawność średnioroczna (wyliczona w opisany sposób narzucony tą dyrektywą) powinna być większa niż 86 procent.Takie wymogi spełniają tylko piece kondensacyjne, zatem znaczy to, że piece standardowe w praktyce znikają z rynku.Piece z otwartą ,a także z zamkniętą komorą spalania nie są już robione, na rynku są tylko i wyłącznie te, jakie pojawiły się na rynku przed datą obowiązywania regulacji UE. Wyjątkiem są tylko piece konwencjonalne z otwartą komorą spalania, jakie są zaakceptowane jedynie z przeznaczeniem do modernizowania pojedynczych urządzeń w układzie wspólnego komina w budowlach wielorodzinnych.