Koszty na grzanie domu – szacunek

Nasz najnowszy kalkulator kosztów na ogrzewanie daje szansę na szybkie porównanie wydatków na rachunki ogrzewania centralnego budynku z różnymi systemami i paliwami. Podłożem wyliczeń jest wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą podany w kWh na metr kwadratowy na rok. Arkusz oblicza także koszty ogrzewania ciepłej wody w zależności od wielkości rodziny. Precyzja obliczeń jest zależna od prawdziwości wskaźnika zapotrzebowania na energię. Na podstawie badań nowych domów można stwierdzić, że nie każdy nowy budynek spełnia obecne dość mocno surową normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla osób, które decydują się na remont instalacji i przejście na inne paliwo, wskazano w arkuszu parametry właściwe dla wytycznych obowiązujących w latach ubiegłych. W końcu jest możliwość poprawić je tak, aby kwota na aktualnie stosowanym paliwie pokrywała się z wyliczeniem z arkusza. Wtedy otrzymamy wyjątkowo precyzyjne dane o kosztów ogrzewania z nowszej instalacji na innym paliwie . Wyliczenia pliku sa poglądowe i nie mogą być kwestią jakichkolwiek pretensji. W przypadku konfliktu z inwestorem, firmą budowlaną, instalacyjną lub wytwórcą, główną płaszczyzną musi być audyt energetyczny.