Kipper – konstrukcja i główne wymagania

Materiał taki jak żwir, gruz, piach i podobne nie są mocowane na paletach, w skrzyniach, tylko wiezione wysypane luzem. Stosuje się do tego celu skrzynie wywrotkowe z uchylnymi burtami, dlatego, że owa metoda pozwala na sprytniejszy i wygodniejszy rozładunek kilku ton, niż przy pomocy łopaty ;). Kipper jest dość specyficznym pojazdem ponieważ konstrukcja powinna umożliwiać podnoszenie kompletnej skrzyni ładunkowej w stosunku do głównej ramy z kołami. Dlatego też kipper winien mieć drugą ramę pomocniczą, przyłączoną bezpośrednio do przechylanej paki. Siłownik pochyla skrzynię pozostając zainstalowany właśnie między tymi ramami, a nie do samej podłogi ładunkowej. Kippry zawierają hydrauliczny system do kiprowania paki sterowany pneumatycznie. Układ zasilany jest pompą hydrauliczną napędzaną w wielu przypadkach ze skrzyni biegów za pośrednictwem przystawki odbioru mocy PTO. Instalacja elektryczna wywrotki ogranicza się do sygnalizacji świetlnej i pomocniczo dźwiękowej uruchomienia przystawki odbioru mocy oraz pochylenia skrzyni. Przeważnie producent podwozia montuje osobną lampkę kontrolną na tablicy rozdzielczej. Paka ładunkowa kippra ma ścianki, które uchylają się albo na osi dolnej, albo na osi górnej. W czasie wyładunku skrzynia się pochyla, a burta grawitacyjnie, będąc umieszczona na osi górnej otwiera się po odhaczeniu dolnej blokady. W ten sposób wymusza to użycie silniejszych zawiasów górnych, by poradziły sobie z udźwignięciem zwiększonego obciążenia – kompletną burtę dźwigają tylko dwa zawiasy, a na dolnej osi można dać więcej mniejszych.