Kable do zaprawy betonowej

Niska temperatura otoczenia utrudnia działanie związane z wylewkami betonu. Wiąże się to ze spowolnionymi procesami utwardzania spoiwa. Skutkiem tego zaprawa może nie uzyskać zamierzonych cech, zwłaszcza odporności. Istnieją stosowne zabezpieczenia przed takimi następstwami. Poprzez właściwe osłonięcie przed utratą ciepła oraz ogrzanie betonu następuje eliminacja negatywnych efektów oddziaływania niskich temperatur. Do nagrzewania konstrukcji betonowych wykorzystuje się elektryczne kable grzewcze Elektra BET. Instaluje się je w celu ochrony przed zalodzeniem świeżej zaprawy cementowej oraz do skrócenia czasu wiązania betonu. Przewód wystarczy przyczepić do struktury metalowej. W kolejnym etapie całość zalewa się betonem a przewód przyłącza do instalacji elektrycznej. Po utwardzeniu zaprawy wystarczy przeciąć przewód. Kable Elektra BET wytwarzane są o mocy 40 Wat na metr. Sposób ułożenia dopasowuje się w zależności od typu deskowania oraz warstwy izolacji. Najczęściej montuje się 4-5 metrów przewodu na każdy m2 konstrukcji. Producent przedstawia specjalną tablicę z wyszczególnieniem doboru właściwego kabla do konkretnych warunków. Kable grzewcze do zaprawy betonowej przeznaczone są do nieprzerwanej pracy przez czas 40 dni