Jaką pompę dostarczającą ciepło nabyć? Odcinek 1.

Jeżeli rozważasz w swoim budynku zrobienie ocieplania w podstawie opartej o pompę dostarczającą ciepło masz do wyboru dwa rodzaje: pompę gruntowa i pompę opartą na powietrzu. Począwszy od rodzaju jakim jestpompa ciepła gruntowa. Z uwagi na położenie geograficzne, jest to nieliczna z najbardziej wydajnych metod ocieplania w naszym kraju. Wyróżnia się pompy ciepła z elementem gruntowym pionowym lub poziomym. Kolektory ułożone poziomo są dosyć atrakcyjne kwotowo, ale wymagają do czterokrotnie więcej miejsca niż pionowe. Dla przykładu: budynki do sto pięćdziesiąt m2 wymagają powierzchni gruntu około trzysta metrów kwadratowych. Kolektor poziomy w formie stworzonych z tworzywa sztucznego przewodów rozkłada się na wysokości około 1,2-1,5 m w ziemi. Sposobem ubocznym jest zastosowanie wymiennika ułożonego w kształcie spirali osiągającego do piętnaście m w głąb ziemi. Najczęściej stosowane są układy oparte na kolektorze ziemnym pionowym. Wymogiem są tu otwory pionowe dochodzące do 100 m głębokości (do tej głębokości nie potrzeba wyjątkowych pozwoleń) w których montuje się równolegle umieszczoną U rurkę zakończoną sondą geotermalną. Przymiotem założenia pompy dostarczającej ciepło z kolektorem gruntowym jest to, że może ona zaspakajać całe zapotrzebowanie na wydajność grzejną. Kryterium jest oczywiście zastosowanie właściwiej zajmowanej powierzchni wymiennika gruntowego.