Burty do zabudowy, po ile zawiasów

Burty wykonane ze stali są bardziej trwałe, ale międzyinnymi cięższe od aluminiowych, co trzeba zawrzeć w trakcie tworzenia projektu takiej zabudowy, albowiem od całkowitej masy ciężarówki zależy wykorzystanie paliwa. Wiadomo, że im większa masa, tym więcej wydasz na paliwo. Wysokość ścianek burtowych do dostawczaka dobiera się do wielkości i tonażu ładunku, jaki ma być transportowany. W celu ułatwienia załadunku, burty powinny mieć możliwość ich otwierania, z tej przyczynymontuje się je na zawiasach, a nie jako przykręcane. Typowe zawiasy do burt wykonane są z dwóch części – jedna śrubowana do burty od dołu, druga do ramy auta. Same burty wyposaża się w zamknięcia,pozwalające na ustabilizowanie burty w pionie w trakcie jazdy. Do tego celu znakomicie nadają się pionowe poprzeczki burtowe, które mogą być podobniewyciągane, co bywakorzystne w trakcie poziomego załadunku długich konstrukcji. Zawiasy na burtach montuje się przeważnie w takiej odległości, by zagwarantować sztywność burty i uniknąć możliwości wykrzywienia burty w trakcie zamykania i otwierania. Burty aluminiowe to z reguły zintegrowany odlew profilowy o wysokości 400 mm. W przypadku, gdy zabudowa burtowa ma być wyższa, burtę taką zestawia się z samodzielnych paneli o wysokościach 100 lub 200mm. Im dłuższa i wyższa burta, tym zawiasy powinny być zwarto. Przykładowo dla lekkiej, aluminiowej burty mocowanej z tyłu, o wysokości 400 mm i długości 2400mm wystarczą trzy zawiasy rozmieszczone równomiernie co około 800mm.