Belki do naczepy

Układ podwójnej podłogi w ciężarówce zezwoli w oszczędny sposób posiąść niezależny obszar na palety. W ten sposób daje się dołożyć na dodatkowej przestrzeni jeszcze nawet do dwunastu ton towaru. W przypadku załadunku samych palet EURO podwaja się dzięki temu rozwiązaniu ilość miejsc paletowych w ciężarówce. Na czas kursów niewymagających podwójnego załadunku, belki montażowe całego systemu wkłada wzdłużne z podobnymi otworami, dźwigające dźwigary do palet.

Użyte rozwiązanie pomiędzy otworami pozwala w razie konieczności określać wysokość następnego poziomu dowolnie w każdym odstępie pomiędzy kolejnymi dwiema kłonicami.

Uzupełnieniem mogą być szyny wzdłużne uzupełniające, które mają mniejszą obciążalność i nie służą do podtrzymywania kartonów, tylko do podczepienia składowych podtrzymujących ładunek, czyli przegrody poprzeczne czy pasy unieruchamiające. Belki uzupełniające układa się w ceownikach, w które w razie konieczności można wsunąć również zwykłe profile (drewniane albo aluminiowe).