Kotły gazowe – zalecenia UE

Wraz z nadejściem IX 2015 roku wdrożona została w życie Europejska Dyrektywa ErP. Zakłada ona wytwarzanie urządzeń mających wpływ na zużycie energii w sposób przyjazny dla środowiska. Regulacje prawne objęły przede wszystkim dział ogrzewania. Kotły muszą spełniać specjalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej. Teraz wytwarzane i wprowadzane na rynek są głównie kotły kondensacyjne. Ideą ich działania jest odzyskiwanie energii ze spalin. Przyłącza się je do specjalnego podwójnego komina, w którym dochodzi do efektu kondensacji. Ciepło ze spalin wraca do układu grzejnego dzięki czemu skuteczność takich urządzeń oceniania jest na ponad 100%. Z obiegu wycofane zostały urządzenia z zamkniętą komorą spalania o znacznie obniżonej efektywności. W dalszym ciągu w ofercie dostępne są kotły z otwartą komorą spalania, jednak przeznaczone są one tylko do domów z tradycyjnym systemem kominowym w którym nie istnieje możliwość modernizacji komina. Producent do każdego kotła jest zobowiązany dodać etykietę energetyczną oraz kartę z opisem produktu. Ponosi również odpowiedzialność za wiarygodność informacji na nich umieszczonych.